meerkat is hosted by Hepforge, IPPP Durham
Meerkat  v1r3
Multidimensional kernel density estimation package
BinnedKernelDensity Member List

This is the complete list of members for BinnedKernelDensity, including all inherited members.

AbsDensity(const char *pdfName)AbsDensity
addToMap(std::vector< Double_t > &map, std::vector< Double_t > &point, Double_t weight=1.)BinnedKernelDensityprivate
BinnedKernelDensity(const char *pdfName, AbsPhaseSpace *thePhaseSpace, TTree *tree, const char *vars1, UInt_t bins1, Double_t width1, AbsDensity *approx=0, UInt_t toyEvents=0, UInt_t maxEvents=0, UInt_t skipEvents=0)BinnedKernelDensity
BinnedKernelDensity(const char *pdfName, AbsPhaseSpace *thePhaseSpace, TTree *tree, const char *vars1, const char *weight, UInt_t bins1, Double_t width1, AbsDensity *approx=0, UInt_t toyEvents=0, UInt_t maxEvents=0, UInt_t skipEvents=0)BinnedKernelDensity
BinnedKernelDensity(const char *pdfName, AbsPhaseSpace *thePhaseSpace, TTree *tree, const char *vars1, const char *vars2, UInt_t bins1, UInt_t bins2, Double_t width1, Double_t width2, AbsDensity *approx=0, UInt_t toyEvents=0, UInt_t maxEvents=0, UInt_t skipEvents=0)BinnedKernelDensity
BinnedKernelDensity(const char *pdfName, AbsPhaseSpace *thePhaseSpace, TTree *tree, const char *vars1, const char *vars2, const char *weight, UInt_t bins1, UInt_t bins2, Double_t width1, Double_t width2, AbsDensity *approx=0, UInt_t toyEvents=0, UInt_t maxEvents=0, UInt_t skipEvents=0)BinnedKernelDensity
BinnedKernelDensity(const char *pdfName, AbsPhaseSpace *thePhaseSpace, TTree *tree, const char *vars1, const char *vars2, const char *vars3, UInt_t bins1, UInt_t bins2, UInt_t bins3, Double_t width1, Double_t width2, Double_t width3, AbsDensity *approx=0, UInt_t toyEvents=0, UInt_t maxEvents=0, UInt_t skipEvents=0)BinnedKernelDensity
BinnedKernelDensity(const char *pdfName, AbsPhaseSpace *thePhaseSpace, TTree *tree, const char *vars1, const char *vars2, const char *vars3, const char *weight, UInt_t bins1, UInt_t bins2, UInt_t bins3, Double_t width1, Double_t width2, Double_t width3, AbsDensity *approx=0, UInt_t toyEvents=0, UInt_t maxEvents=0, UInt_t skipEvents=0)BinnedKernelDensity
BinnedKernelDensity(const char *pdfName, AbsPhaseSpace *thePhaseSpace, TTree *tree, const char *vars1, const char *vars2, const char *vars3, const char *vars4, UInt_t bins1, UInt_t bins2, UInt_t bins3, UInt_t bins4, Double_t width1, Double_t width2, Double_t width3, Double_t width4, AbsDensity *approx=0, UInt_t toyEvents=0, UInt_t maxEvents=0, UInt_t skipEvents=0)BinnedKernelDensity
BinnedKernelDensity(const char *pdfName, AbsPhaseSpace *thePhaseSpace, TTree *tree, const char *vars1, const char *vars2, const char *vars3, const char *vars4, const char *weight, UInt_t bins1, UInt_t bins2, UInt_t bins3, UInt_t bins4, Double_t width1, Double_t width2, Double_t width3, Double_t width4, AbsDensity *approx=0, UInt_t toyEvents=0, UInt_t maxEvents=0, UInt_t skipEvents=0)BinnedKernelDensity
BinnedKernelDensity(const char *pdfName, AbsPhaseSpace *thePhaseSpace, TTree *tree, const char *vars1, const char *vars2, const char *vars3, const char *vars4, const char *vars5, UInt_t bins1, UInt_t bins2, UInt_t bins3, UInt_t bins4, UInt_t bins5, Double_t width1, Double_t width2, Double_t width3, Double_t width4, Double_t width5, AbsDensity *approx=0, UInt_t toyEvents=0, UInt_t maxEvents=0, UInt_t skipEvents=0)BinnedKernelDensity
BinnedKernelDensity(const char *pdfName, AbsPhaseSpace *thePhaseSpace, TTree *tree, const char *vars1, const char *vars2, const char *vars3, const char *vars4, const char *vars5, const char *weight, UInt_t bins1, UInt_t bins2, UInt_t bins3, UInt_t bins4, UInt_t bins5, Double_t width1, Double_t width2, Double_t width3, Double_t width4, Double_t width5, AbsDensity *approx=0, UInt_t toyEvents=0, UInt_t maxEvents=0, UInt_t skipEvents=0)BinnedKernelDensity
BinnedKernelDensity(const char *pdfName, AbsPhaseSpace *thePhaseSpace, TTree *tree, std::vector< TString > &vars, std::vector< UInt_t > &binning, std::vector< Double_t > &width, AbsDensity *approx=0, UInt_t toyEvents=0, UInt_t maxEvents=0, UInt_t skipEvents=0)BinnedKernelDensity
density(std::vector< Double_t > &x)BinnedKernelDensityvirtual
fillMapFromDensity(AbsDensity *density, UInt_t toyEvents=0)BinnedKernelDensityprivate
fillMapFromTree(TTree *tree, std::vector< TString > &vars, UInt_t maxEvents=0, UInt_t skipEvents=0)BinnedKernelDensityprivate
generate(std::vector< Double_t > &x)AbsDensity
generate(TNtuple *tree, UInt_t numEvents)AbsDensity
init(AbsPhaseSpace *thePhaseSpace, TTree *tree, std::vector< TString > &vars, std::vector< UInt_t > &binning, std::vector< Double_t > &width, AbsDensity *approx=0, UInt_t toyEvents=0, UInt_t maxEvents=0, UInt_t skipEvents=0)BinnedKernelDensityprivate
iterToIndex(std::vector< UInt_t > &iter)BinnedKernelDensityprivate
m_approxDensityBinnedKernelDensityprivate
m_approxMapBinnedKernelDensityprivate
m_binningBinnedKernelDensityprivate
m_dimBinnedKernelDensityprivate
m_fractionalModeBinnedKernelDensityprivate
m_majorantAbsDensityprotected
m_mapBinnedKernelDensityprivate
m_maxTriesAbsDensityprotected
m_nameAbsDensityprotected
m_phaseSpaceBinnedKernelDensityprivate
m_rndAbsDensityprotected
m_widthBinnedKernelDensityprivate
mapDensity(std::vector< Double_t > &map, std::vector< Double_t > &x)BinnedKernelDensityprivate
name(void)AbsDensityinline
normalise(void)BinnedKernelDensity
phaseSpace()BinnedKernelDensityinlinevirtual
project(TH1F *hist)AbsDensity
project(TH2F *hist, Bool_t inPhaseSpace=true)AbsDensity
setFractionalMode(Bool_t mode=true)BinnedKernelDensityinline
setMajorant(Double_t majorant)AbsDensityinline
setMaxTries(UInt_t maxTries)AbsDensityinline
setSeed(UInt_t seed=0)AbsDensityinline
slice(std::vector< Double_t > &x, UInt_t num, TH1F *hist)AbsDensity
slice(std::vector< Double_t > &x, UInt_t numx, UInt_t numy, TH2F *hist, Bool_t inPhaseSpace=true)AbsDensity
transform(TH1F *hist1, TH1F *hist2, double x)AbsDensity
writeToFile(const char *fileName)BinnedKernelDensity
writeToRootFile(const char *fileName)BinnedKernelDensity
writeToTextFile(const char *fileName)BinnedKernelDensity
~AbsDensity()AbsDensityvirtual
~BinnedKernelDensity()BinnedKernelDensityvirtual